🖼️ Unified Remote 3.3 Điều khiển máy tính từ xa thông qua điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Unified Intents AB
  • Unified Remote là ứng dụng cho phép điều khiển ứng dụng trên máy tính thông qua điện thoại Android, iOS hay Windows Phone. Hay nói cách khác Unified Remote biến điện thoại thông minh của bạn thành một chiếc điều khiển từ xa để kiểm soát các ứng dụng trên máy tính.
  • windows Version: 3.3.4.888
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 710