🖼️ Capacitor Lab for Mac

🖼️
 • Phát hành: University of Colorado
 • Capacitor Lab là một phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, giúp bạn hình dung và tìm hiểu một tụ điện cũng như cách sử dụng nó.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 664

🖼️ Capacitor Lab

🖼️
 • Phát hành: University of Colorado
 • Capacitor Lab là một tiện ích nhỏ dùng để nghiên cứu và tìm hiểu về các tụ điện. Bạn có thể đo điện trường với sự trợ giúp của Capacitor Lab.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 463

🖼️ Arithmetic for Mac Game toán học cho trẻ em

🖼️
 • Phát hành: University of Colorado
 • Arithmetic là một game được thiết kế đặc biệt cho các em nhỏ dùng để học tính toán: nhân, chia, cộng, trừ.
 • mac
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.822