🖼️ Cash_Out Early Access 0.8 Game hành động bắn súng cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Untouch
  • Cash_Out là game bắn súng có góc nhìn từ trên xuống với nhiều pha hành động rón rén. Mục tiêu trong game này là đột nhập vào tòa nhà và cướp tiền mặt. Các bài chơi và vũ khí trong game bắn súng Cash_Out đều được ngẫu nhiên tạo ra.
  • windows Version: Early Access 0.8.6.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 73