🖼️ Rima: The Story Begins cho iOS Game phiêu lưu trong khu rừng huyền bí

🖼️
  • Phát hành: UP Entertainment
  • Rima: The Story Begins là một game phiêu lưu platform kết hợp với Metroidvania, diễn ra trong một thế giới đầy những bí ẩn và bất ngờ.
  • ios