🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • UpdateStar Drivers
  • 97% của tất cả các vấn đề máy tính là do các trình điều khiển thiết bị thiếu, hỏng hoặc lỗi thời. Để giải quyết những vấn đề này, bạn rất có thể cần phải tải về trình điều khiển thiết bị mới. Tuy nhiên, không chỉ cần bất kỳ trình điều khiển cũng sẽ làm vi
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • UpdateStar Freeware Edition
  • UpdateStar là chương trình giúp bạn cập nhật các phiên bản mới của những phần mềm đã cài đặt trên máy tính của mình. UpdateStar sẽ tự động tìm những phần mềm mà bạn đã cài đặt và cho bạn biết hiện thời có bản cập nhật mới hơn của chúng hay không.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • UpdateStar Premium Edition
  • UpdateStar là chương trình giúp bạn cập nhật các phiên bản mới của những phần mềm đã cài đặt trên máy tính của mình. UpdateStar sẽ tự động tìm những phần mềm mà bạn đã cài đặt và cho bạn biết hiện thời có bản cập nhật mới hơn của chúng hay không.
  • Xếp hạng: 3 · 2 Phiếu bầu