🖼️
  • Legendary Tales Game thực tế ảo chinh phục ngục tối
  • Legendary Tales là game ARPG thực tế ảo mới trên Steam, cho phép phối hợp tối đa 4 người. Chơi game Legendary Tales và chiến đấu tự do trong ngục tối để viết nên bản anh hùng ca cho riêng mình!
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu