🖼️ Subtitle Workshop 6.0b Build 131121 Phần mềm chỉnh sửa phụ đề video miễn phí

🖼️
  • Phát hành: URUSoft
  • Subtitle Workshop là một phần mềm chỉnh sửa phụ đề tích hợp nhiều công cụ, bao gồm chương trình kiểm tra lỗi chính tả. Đồng thời, ứng dụng này cũng có một giao diện sắp xếp gọn gàng giúp thực hiện các thao tác một cách dễ dàng.
  • windows Version: 6.0b Build 131121
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.409