🖼️
  • Muzip
  • Muzip là phần mềm giải nén hỗ trợ nhiều định dạng như Zip, Tar, GZip, UUE…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Clavier+
  • Clavier+ cho phép tạo phím tắt bằng cách sử dụng bất kỳ phím nào trên keyboard, bao gồm cả phím Windows (gần phím cách).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu