🖼️ Muzip

🖼️
 • Phát hành: UtilFr
 • Muzip là phần mềm giải nén hỗ trợ nhiều định dạng như Zip, Tar, GZip, UUE…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 305

🖼️ Clavier+

🖼️
 • Phát hành: UtilFr
 • Clavier+ cho phép tạo phím tắt bằng cách sử dụng bất kỳ phím nào trên keyboard, bao gồm cả phím Windows (gần phím cách).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 401