🖼️
🖼️
  • Funtion Grapher
  • Dự án phần mềm Function Grapher (gọi tắt là FG) là dự án phát triển phần mềm hỗ trợ vẽ, khảo sát và trình diễn đồ thị hàm số trong việc dạy và học.
  • Xếp hạng: 3 · 5 Phiếu bầu