🖼️ Pavlov VR Game bắn súng VR kịch tính

🖼️
  • Phát hành: Vankrupt Games
  • Pavlov VR là game FPS nhiều người chơi được thiết kế cho thiết bị thực tế ảo. Game lấy bối cảnh cả thời hiện đại và thế chiến thứ hai, trong đó bạn có thể chọn nhiều cách chơi khác nhau theo ý mình.
  • windows