🖼️
  • Grumpy Goats Trả thù bầy cừu hèn nhát
  • Tham gia đội quân Grumpy Goats và trả thù bầy cừu vì những hành động hèn nhát của chúng. Hãy bắn dê từ khẩu pháo và trang bị cho dê với mũ bảo hiểm, bom và nhiều hơn nữa để tiêu diệt hệ thống phòng thủ của cừu.
  • Xếp hạng: 1 · 3 Phiếu bầu