🖼️ Sketch! Run! Demo Game người chạy vui nhộn cho máy tính & Linux

🖼️
  • Phát hành: VI Games
  • Trong game Sketch! Run!, người chơi sẽ sử dụng một cái bút chì để giúp nhân vật né tránh mọi chướng ngại vật hiểm trở. Đây là game người chạy mới cho máy tính bao gồm nhiều đặc điểm cuốn hút người chơi.
  • windows Version: Demo