🖼️
  • Video2Webcam Phần mềm tạo webcam ảo
  • Video2Webcam là phần mềm tạo webcam ảo miễn phí trên máy tính. Video2Webcam cho phép chia sẻ video clip trong khi đang thực hiện video chat ngay cả khi bạn không có hề sử dụng webcam thật.
  • Xếp hạng: 4 · 18 Phiếu bầu