🖼️ Payoo cho Android 3.10 Ví điện tử trên Android

🖼️
  • Phát hành: VietUnion Online Services Corporation
  • Payoo là ví điện tử nhằm hỗ trợ người dùng mua - bán - giao dịch tại các trang web thương mại điện tử và thanh toán quét mã trực tiếp thông qua quét mã QR.
  • android Version: 3.10.21
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 120

🖼️ Payoo cho iOS 3.21 Ví điện tử thanh toán điện tử và quét mã QR

🖼️
  • Phát hành: VietUnion Online Services Corporation
  • Payoo cho iPhone là ứng dụng ví điện tử hỗ trợ thanh toán online và quét mã QR thanh toán trực tiếp nhằm bảo mật thông tin thẻ tín dụng.
  • ios Version: 3.21.2