🖼️ Vine cho iOS 4.0 Dịch vụ chia sẻ video ngắn trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Vine Labs
  • Vine for iOS là dịch vụ xem, tạo và chia sẻ video ngắn miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch thông qua kênh chia sẻ video đa dạng và cập nhật mỗi ngày.
  • ios Version: 4.0.0
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 183