🖼️
  • MyVinmec cho iOS

    Ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh
  • MyVinmec cho iOS là ứng dụng quản lý sức khỏe toàn diện trên điện thoại iPhone/iPad, cho phép đặt lịch khám, quản lý hồ sơ khám cho cả gia đình. MyVinmec hỗ trợ cả nền tảng iOS lẫn Android.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • MyVinmec cho Android

    Ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh
  • MyVinmec là ứng dụng quản lý sức khỏe trên điện thoại thông minh, với nền tảng công nghệ tiên tiến. MyVinmec hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa, đặt lịch khám, quản lý hồ sơ sức khỏe ngay trên chiếc dế yêu của mình.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu