🖼️ Guitar Chord Buster 4.6 Cách hợp âm và đệm đàn ghita

🖼️
  • Phát hành: Virtual World Software
  • Guitar Chord Buster là phần mềm giúp cho những bạn không có dịp học trực tiếp cũng biết chơi hợp âm ghi-ta và cách đệm của nó cho một ca khúc phổ thông.
  • windows Version: 4.6.0
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 11.970