🖼️ Vivino Wine Scanner for Android 7.0 Nhận biết các loại rượu vang trên Android

🖼️
  • Phát hành: Vivino
  • Vivino Wine Scanner for Android sẽ đơn giản hóa con đường trải nghiệm các loại rượu tuyệt vời nhất của bạn. Ứng dụng này cho phép bạn nhớ được các loại rượu và tìm hiểu thêm về chúng, lựa chọn loại rượu nào sẽ sử dụng cho đợt tiếp theo.
  • android Version: 7.0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 237