🖼️
  • Vizualize.me Ứng dụng tạo CV Infographics trực tuyến
  • Vizualize.me là ứng dụng tạo CV trực tuyến tập trung vào dạng CV Infographics với hình ảnh đẹp mắt và ấn tượng. Chỉ cần 1 bước đăng nhập với email hoặc LinkedIn, bạn đã có trong tay bản CV hấp dẫn cho quá trình xin việc của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu