🖼️
  • VK Mạng xã hội nổi tiếng thế giới
  • VK hay VKontakte là mạng xã hội nổi tiếng của Nga và toàn châu Âu. Mạng xã hội VK hỗ trợ 1 vài ngôn ngữ nhưng phổ biến nhất vẫn là trong cộng đồng những người sử dụng tiếng Nga.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
  • VK cho iOS Mạng xã hội hàng đầu trên iPhone/iPad
  • VK cho iOS 5.22.1 là mạng xã hội rất nổi tiếng ở Châu Âu, đặc biệt là cho những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới, cho phép người dùng nhắn tin, tạo nhóm, chia sẻ và tag ảnh, audio và video, chơi các game dựa trên trình duyệt web…
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VK cho Android Mạng xã hội hàng đầu trên Android
  • VK (tên gốc là Vkontakte) là mạng xã hội lớn nhất của người dùng nói tiếng Nga trên toàn thế giới, nơi mọi người có thể chia sẻ cảm xúc, nhắn tin công khai hoặc riêng tư, tạo các nhóm hoặc trang cộng đồng, sự kiện, chia sẻ hình ảnh, video...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu