🖼️ Super Crate Box Game hành động 2D cổ điển nhịp độ nhanh

🖼️
  • Phát hành: Vlambeer
  • Super Crate Box là game bắn súng theo phong cách indie game miễn phí trên máy tính. Gameplay tốc độ nhanh với hình ảnh đồ họa 2D cổ điển là những điểm đáng chú ý của game này.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 70