🖼️ Empty Cache Button 1.2 Xóa cache trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: vmslo
  • Xin giới thiệu tới người dùng Firefox một mở rộng hữu ích dành cho việc xóa bộ nhớ Cache trực tiếp từ trình duyệt một cách nhanh chóng và hiệu quả.Mở rộng này mang tên Empty Cache Button.
  • windows Version: 1.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.252