🖼️
 • VMware vSphere Hypervisor Phần mềm ảo hóa server
 • VMware vSphere Hypervisor là cách đơn giản và dễ dàng nhất để bắt đầu với ảo hóa. Máy ảo hypervisor đầy đủ chức năng này cho phép bạn ảo hóa server của mình và chạy các ứng dụng trong máy ảo chỉ trong vài phút
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VMware vSphere Storage Appliance
 • Phần mềm này sẽ cung cấp cho người dùng lợi ích sử dụng nơi lưu trữ chia sẻ mà không tốn phí và sự phức tạp của thiết bị lưu trữ chia sẻ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VMware vShield Zones
 • Nhận bảo vệ cơ bản khỏi các mối nguy hiểm trên mạng trong môi trường ảo với VMware vShield Zones, một phần của gia đình VMware vShield.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VMware vCenter Server
 • VMware vCenter Server cung cấp nền tảng có thể thay đổi và mở rộng được để hình thành nền tảng cho quản lý ảo.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Zimbra Desktop for Linux
 • Gói phần mềm nguồn mở Zimbra Collaboration Server là đối thủ cạnh tranh với Microsoft Exchange và Zimbra Desktop là phần mềm duyệt thư giống như Microsoft Outlook.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Zimbra Desktop for Mac
 • Gói phần mềm nguồn mở Zimbra Collaboration Server là đối thủ cạnh tranh với Microsoft Exchange và Zimbra Desktop là phần mềm duyệt thư giống như Microsoft Outlook.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu