🖼️ VMware vSphere Hypervisor 6.7 Phần mềm ảo hóa server

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • VMware vSphere Hypervisor là cách đơn giản và dễ dàng nhất để bắt đầu với ảo hóa. Máy ảo hypervisor đầy đủ chức năng này cho phép bạn ảo hóa server của mình và chạy các ứng dụng trong máy ảo chỉ trong vài phút
 • windows Version: 6.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 680

🖼️ VMware vSphere Storage Appliance

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • Phần mềm này sẽ cung cấp cho người dùng lợi ích sử dụng nơi lưu trữ chia sẻ mà không tốn phí và sự phức tạp của thiết bị lưu trữ chia sẻ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

🖼️ VMware vShield Zones

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • Nhận bảo vệ cơ bản khỏi các mối nguy hiểm trên mạng trong môi trường ảo với VMware vShield Zones, một phần của gia đình VMware vShield.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ VMware vCenter Server

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • VMware vCenter Server cung cấp nền tảng có thể thay đổi và mở rộng được để hình thành nền tảng cho quản lý ảo.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.374

🖼️ Zimbra Desktop for Linux

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • Gói phần mềm nguồn mở Zimbra Collaboration Server là đối thủ cạnh tranh với Microsoft Exchange và Zimbra Desktop là phần mềm duyệt thư giống như Microsoft Outlook.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 592

🖼️ Zimbra Desktop for Mac

🖼️
 • Phát hành: VMware Inc
 • Gói phần mềm nguồn mở Zimbra Collaboration Server là đối thủ cạnh tranh với Microsoft Exchange và Zimbra Desktop là phần mềm duyệt thư giống như Microsoft Outlook.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 685