🖼️
  • i-SPEED cho iOS

    Đo tốc độ mạng Internet
  • i-SPEED cho iPhone là ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet miễn phí trên App Store. Ứng dụng i-SPEED cho iOS sẽ giúp người dùng đo tốc độ Internet của thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tải ứng dụng i-SPEED cho iOS để có ngay công cụ hữu ích khi sử dụng dịch vụ Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • i-SPEED cho Android

    Ứng dụng kiểm tra tốc độ mạng
  • i-SPEED cho Android là ứng dụng đo tốc độ Internet miễn phí trên Google Play. Ứng dụng i-SPEED cho Android được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cục Viễn thông xây dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu