🖼️ Frontline Zed 1.5 Game sinh tồn kinh dị giải cứu thế giới

🖼️
  • Phát hành: Volcanic Games
  • Frontline Zed là game kinh dị hấp dẫn. Trong bối cảnh thế giới hậu tận thế sau đại dịch zombie, nhiệm vụ của người chơi Frontline Zed là bảo vệ hàng rào phòng thủ kiên cố vào ban đêm.
  • windows Version: 1.5
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 156