🖼️ VRChat 2021.2 Game thực tế ảo mô phỏng thế giới tương lai

🖼️
  • Phát hành: VRChat
  • Tải VRChat trên Steam để tham gia cộng đồng rộng lớn, nơi bạn được khám phá, chơi và cùng nhau sáng tạo tương lai của thực tế ảo xã hội.
  • windows Version: 2021.2.1 build 1088
  • Đánh giá: 22
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.609