🖼️
  • Sovi - Social Live Videos Xem video live stream trên toàn thế giới
  • Sovi - Social Live Videos là ứng dụng tìm kiếm video live stream vô cùng thú vị và hữu ích khi cho phép người dùng xem video trực tuyến đang được phát trên Facebook hoặc Periscope. Ứng dụng hỗ trợ cả máy tính Windows và điện thoại Windows 10 Mobile.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu