🖼️ iCAFE 3.0 Quản lý cửa hàng Internet

🖼️
  • Phát hành: VTCintecom
  • I-CAFE - Internet Cafe là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý tại các điểm truy cập Internet công cộng, đáp ứng thông tư liên tịch 02 về việc quản lý các điểm truy cập Internet...
  • windows Version: 3.0.3
  • Đánh giá: 25
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 26.843