🖼️
🖼️
  • VtexCafe

    Phần mềm quản lý quán Cafe, nhà hàng
  • Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Cafe đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều quán cafe, nhà hàng, quản lý khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, nhóm hàng, đơn vị, giá bán và loại báo cáo tương ứng...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Vtex Market

    Phần mềm quản lý siêu thị
  • Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị Vtex Martet thích hợp cho mọi cửa hàng tự chọn, siêu thị mini, tạp hóa. Giao diện đẹp thân thiện với người dùng.
  • Xếp hạng: 5 15 Phiếu bầu
🖼️