🖼️ Vtex Cash Phần mềm quản lý thu chi miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Vtex-pos
 • Vtex Cash là phần mềm quản lý quỹ thu chi miễn phí hoàn toàn thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, quản lý thu chi gia đình...
 • windows
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.151

🖼️ VtexCafe 3.0 Phần mềm quản lý quán Cafe, nhà hàng

🖼️
 • Phát hành: Vtex-pos
 • Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Cafe đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều quán cafe, nhà hàng, quản lý khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, nhóm hàng, đơn vị, giá bán và loại báo cáo tương ứng...
 • windows Version: 3.0.0.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 334

🖼️ Vtex Market 3.0 Phần mềm quản lý siêu thị

🖼️
 • Phát hành: Vtex-pos
 • Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị Vtex Martet thích hợp cho mọi cửa hàng tự chọn, siêu thị mini, tạp hóa. Giao diện đẹp thân thiện với người dùng.
 • windows Version: 3.0.0.5
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.806

🖼️ Phần mềm quản lý bán hàng Vtex-Pos 3.0 Phần mềm quản lý bán hàng

🖼️
 • Phát hành: Vtex-pos
 • Phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp Vtex-Pos: phiên bản dùng cho 1 cửa hàng đơn lẻ dữ liệu chạy offline bán hàng chuyên nghiệp.
 • windows Version: 3.0.0.5
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.031