🖼️ Brawl Tribe cho Android 1.11 Game Battle Royale phong cách Trung Cổ

🖼️
  • Phát hành: waleneqi
  • Brawl Tribe là một game Battle Royale thời gian thực tốc độ nhanh. Người chơi sẽ vào vai một người đàn ông hung dữ, thành lập bộ lạc của mình, tham gia các trận chiến.
  • android Version: 1.11