🖼️
  • Câu chuyện đồ chơi Toy Story
  • Câu chuyện đồ chơi (Toy Story) là phim hoạt hình được sản xuất Pixar và đây là phần đầu tiên của series phim hoạt hình nhiều tập mang tên Toy Story.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
  • 137