🖼️ WARMODE Early Access Game bắn súng góc nhìn thứ nhất, miễn phí

🖼️
  • Phát hành: WARTEAM
  • WARMODE là game bắn súng góc nhìn thứ nhất với đồ họa khá và lối chơi gần giống như Counter-Strike. Game có sẵn một loạt bản đồ, chế độ, cấp độ, thành tích, vũ khí, nhãn dán để bạn trải nghiệm.
  • windows Version: Early Access
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 872