🖼️ Staying Together Demo Game platformer giải đố lấy cảm hứng từ Love Balls

🖼️
  • Phát hành: Wasatch Games
  • Chơi game Staying Together và điều khiển 2 tình nhân cùng lúc; vượt chướng ngại vật và bẫy để giúp họ sớm được đoàn tụ cùng nhau.
  • windows Version: Demo