🖼️ Rescue Beary cho iOS 1.2 Game giải cứu Beary gặp nạn trên biển

🖼️
  • Phát hành: Water physics game
  • Khám phá game phiêu lưu kết hợp giải đố với cơ chế vật lý thực - Rescue Beary cho iOS. Tạo các làn sóng và giúp chú gấu dễ thương trôi dạt đến bờ biển an toàn.
  • ios Version: 1.2.7