🖼️ IR Universal Remote cho Android 12.08 Biến điện thoại Android thành điều khiển TV

🖼️
  • Phát hành: WaveSpark
  • IR Universal Remote for Android sẽ biến điện thoại của bạn trở thành chiếc điều khiển thực sự. Sử dụng IR Blaster tích hợp sẵn trong điện thoại để điều khiển thiết bị hồng ngoại như TV, Cable Box.
  • android Version: 12.08
  • Đánh giá: 49
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.399