🖼️ Apollo Wear Launcher cho Android 1.1 Launcher cho Android Wear

🖼️
  • Phát hành: WearMonster
  • Apollo Wear Launcher for Android là trình khởi chạy đặc biệt được thiết kế cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear, chẳng hạn như đồng hồ thông minh Smartwatch. Cùng với Wear Mini Launcher thì Apollo Wear Launcher cũng là một ứng dụng quản lý Android Wear rất đáng để trải nghiệm.
  • android Version: 1.1.9