🖼️ Cisco Webex Meetings cho Mac Phần mềm học online, họp trực tuyến miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Webex
  • Cisco Webex Meetings là ứng dụng họp / học online Webex cho Mac. Cũng như phiên bản PC, phần mềm này có giao diện đơn giản, cho phép bạn tổ chức các buổi họp truyền hình một cách dễ dàng.
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 118

🖼️ Cisco Webex Meetings Tham gia cuộc họp Webex trên trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: Webex
  • Hiện tại bạn có thể sử dụng trình duyệt để tham gia các cuộc họp trên Cisco Webex Meetings. Đây là cách dễ nhất để tham gia nếu bạn không muốn tải phần mềm này về máy.
  • web