🖼️
  • Certify Ứng dụng quản lý SSL miễn phí cho máy tính
  • Certify là ứng dụng dành cho hệ điều hành Windows sử dụng dịch vụ Let's Encrypt để cung cấp cho người dùng các chứng chỉ SSL đáng tin cậy và miễn phí dành cho các trang web mà mình kiểm soát. Đây là ứng dụng có mã nguồn mở.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu