🖼️ Lyra cho Android 1.0 Ứng dụng học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

🖼️
  • Phát hành: WGI Worldwide
  • Công ty giáo dục WGI và GE vừa cho ra mắt Lyra – một nền tảng giáo dục sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói tiên tiến và phân tích màn hình cảm ứng để dạy người dùng cách đọc và viết tiếng Anh.
  • android Version: 1.0

🖼️ Lyra cho iOS 3.0 Ứng dụng học đọc, viết tiếng Anh miễn phí

🖼️
  • Phát hành: WGI Worldwide
  • Được phát triển bởi công ty giáo dục WGI và General Electric, Lyra là nền tảng giáo dục có thể dạy cho người dùng cách đọc và viết tiếng Anh theo cách cực kỳ dễ dàng.
  • ios Version: 3.0