🖼️ Widower’s Sky Update 2 Game phiêu lưu ở hành tinh tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: whaleo
  • Trong Widower’s Sky, bạn sẽ theo chân người cha, con trai và chú chó trải qua hành trình đầy thách thức trong một thế giới tuyệt đẹp với robot kỳ quặc, công trình cao chót vót và cánh cổng cổ bí ẩn.
  • windows Version: Update 2