🖼️ Minuum Keyboard for Android 2.1 Bàn phím nhỏ gọn trên Android

🖼️
  • Phát hành: Whirlscape
  • Minuum for Android - ứng dụng bàn phím nhỏ gọn hơn, thông minh hơn sẽ giúp bạn làm được nhiều việc hơn nữa trên không gian màn hình. Đây là bàn phím nhỏ dành cho những ngón tay to.
  • android Version: 2.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 175