🖼️ TextSecure cho Android 2.14 Mã hóa tin nhắn trên Android

🖼️
 • Phát hành: Whisper Systems
 • TextSecure là ứng dụng tin nhắn bảo mật cao, miễn phí trên Android với khả năng chống xem trộm tin nhắn bằng cách mã hóa và bảo vệ nội dung tin nhắn của cả người gửi và người nhận trên điện thoại thông minh. Từ đó, người dùng có thể yên tâm trò chuyện bí mật với bạn bè.
 • android Version: 2.14.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 746

🖼️ RedPhone for Android 0.9 Mã hóa cuộc gọi trên Android

🖼️
 • Phát hành: Whisper Systems
 • Bạn thích riêng tư? Bảo mật miễn phí cuộc gọi của bản thân với RedPhone for Android. Tất cả đều rất đơn giản.
 • android Version: 0.9.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 278

🖼️ WhisperCore for Linux

🖼️
 • Phát hành: Whisper Systems
 • WhisperCore là nền tảng bảo mật Android, cung cấp những tính năng bảo mật và quản lý cần thiết cho thiết bị cầm tay.
 • linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 949

🖼️ WhisperCore for Mac

🖼️
 • Phát hành: Whisper Systems
 • WhisperCore là nền tảng bảo mật Android, cung cấp những tính năng bảo mật và quản lý cần thiết cho thiết bị cầm tay.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

🖼️ WhisperCore

🖼️
 • Phát hành: Whisper Systems
 • WhisperCore là nền tảng bảo mật Android, cung cấp những tính năng bảo mật và quản lý cần thiết cho thiết bị cầm tay.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 955