🖼️ Survival Journals Game sinh tồn trong nhà an toàn

🖼️
  • Phát hành: WhisperGames
  • Survival Journals là game phiêu lưu sinh tồn phong cách Choose Your Own Adventure. Hãy dựng lên hàng phòng thủ trong ngôi nhà an toàn của bạn, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho sự xuất hiện của đám zombie.
  • windows