🖼️ The Lost Early Access Game sinh tồn mới cho PC

🖼️
  • Phát hành: WhiteSunrise
  • The Lost kể câu chuyện về những nỗi sợ hãi, mối đe dọa và bản năng sinh tồn của con người.
  • windows Version: Early Access