🖼️ Bonny Momo Widget For Android Hiển thị tình trạng bộ nhớ

🖼️
 • Phát hành: Whitetree
 • Đây là một Widget hiển thị việc sử dụng bộ nhớ. Cung cấp 11 màu sắc và hình dạng khác nhau cho phép bạn lựa chọn để phù hợp với hình nền máy tính của mình.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559

🖼️ Bonny Uninstaller For Android Công cụ gỡ bỏ ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Whitetree
 • Bonny Uninstaller là công cụ xóa bỏ ứng dụng không cần thiết hoặc không dùng nữa giúp giải phóng bộ nhớ cho điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

🖼️ Bonny Cache Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache

🖼️
 • Phát hành: Whitetree
 • Bonny Cache Cleaner là công cụ nhanh chóng giải phóng các tập tin đã được lưu trong bộ nhớ cache giúp giải phóng bộ nhớ cho điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 545