🖼️ EMDB 3.60 Quản lý và thêm thông tin cho bộ sưu tập phim

🖼️
 • Phát hành: Wicked & Wild
 • Nếu bạn là người mê phim và có rất nhiều phim lưu trong máy tính thì hãy dùng EMDB để quản lý. EMDB 3.60 còn có khả năng tìm kiếm nhiều thông tin về một bộ phim, tải các cover về cho bạn sưu tập.
 • windows Version: 3.60
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.042

🖼️ SubMagic

🖼️
 • Phát hành: Wicked & Wild
 • SubMagic 0.71 là chương trình miễn phí cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa phụ đề theo ý và không hề kém cỏi với Subtitles Workshop.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.105