🖼️ Guns for Windows Phone 3.1 Game bắn súng cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Wicked Wolf Apps
  • Ứng dụng game bắn súng hàng đầu giờ đây còn được cập nhật thêm nhiều loại súng hơn nữa. Người chơi không bao giờ phải bận tâm bởi Guns for Windows Phone hoàn toàn miễn phí.
  • Windows Phone Version: 3.1.0.0
  • Đánh giá: 27
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.866