🖼️
  • Wikiupload.com
  • Wikiupload.com là một kho lưu trữ rất tốt, cho phép bạn upload dữ liệu miễn phí & dịch vụ chia sẻ. Bạn có thể tải lên các dạng dữ liệu như: Văn bản, video, hình ảnh, MP3, ebookls, phần mềm, ... và đặc biệt là nố hỗ trợ dung lượng tối đa là 5GB cho một lần
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu