🖼️ Tunatic 1.0 Nhận diện bài hát qua giai điệu

🖼️
  • Phát hành: Wild Bits
  • Tương tự như Shazam hay SoundHound, Tunatic là tiện ích miễn phí trên Windows, cho phép bạn nhận diện bài hát thông qua giai điệu 1 cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • windows Version: 1.0.1b
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 16.026