🖼️ System Alarm Hệ thống báo động desktop miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • System Alarm là một đồng hồ báo thức PC miễn phí cho hệ thống báo động để bàn của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 318

🖼️ Icon2Pic Chuyển đổi tập tin ICO sang các định dạng ảnh

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Icon2Pic là một công cụ cho phép chuyển đổi Icon từ định dạng ICO sang các định dạng ảnh như: BMP, JPG, PNG, TIFF và GIF.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 284

🖼️ Startup Application Thêm chương trình để khởi động

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Startup Application là một công cụ chạy các chương trình một cách tự động khi Windows khởi động.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

🖼️ Image Converter Lite Chuyển đổi giữa các định dạng BMP, JPG, PNG, TIFF và GIF

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Image Converter Lite là một công cụ chuyển đổi giữa các định dạng ảnh BMP, JPG, PNG, TIFF và GIF với nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

🖼️ LogOn Screen Changer Thay đổi ảnh màn hình đăng nhập Windows 7

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • LogON Screen Changer là phần mềm cho phép bạn lựa chọn một tập tin ảnh để làm background đăng nhập của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

🖼️ Multi Email Sender Dễ dàng gửi email đến nhiều người nhận khác nhau

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Multi Email Sender là một ứng dụng cho phép bạn gửi tin nhắn thông qua SMTP Server.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196

🖼️ Change Extension

🖼️
 • Phát hành: win7soft
 • Change Extension là ứng dụng cực kỳ nhỏ gọn dùng để thay đổi hành loạt phần mở rộng của tập tin mà không cần tải file, chỉ cần một cú click chuột. Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc uploader cũng như downloader
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.095